Skip to content

HOW TO

Advance Order

BOODLEGALOS

1. Paki-fill up ang contact details completely!

2. Tatawagan ka agad kinabukasan to get recipient list and date of dispatch.

3. Kahit 3, 5, 10 or 20+ Boodle Bilaos pa yan, kami na bahala sa Christmas cards at booking!

4. Huwag kalimutan na may promo na 10+1 at fixed delivery rates mula ₱29.00 - ₱129.00 within Metro Manila.

Fill up your contact information below

HOW TO

Advance Order

BOODLEGALOS

1. Paki-fill up ang contact details completely!

2. Tatawagan ka agad kinabukasan to get recipient list and date of dispatch.

3. Kahit 3, 5, 10 or 20+ Boodle Bilaos pa yan, kami na bahala sa Christmas cards at booking!

4. Huwag kalimutan na may promo na 10+1 at fixed delivery rates mula ₱29.00 - ₱129.00 within Metro Manila.

Fill up your contact information below

HOW TO

Advance Order

BOODLEGALOS

1. Paki-fill up ang contact details completely!

2. Tatawagan ka agad kinabukasan to get recipient list and date of dispatch.

3. Kahit 3, 5, 10 or 20+ Boodle Bilaos pa yan, kami na bahala sa Christmas cards at booking!

4. Huwag kalimutan na may promo na 10+1 at fixed delivery rates mula ₱29.00 - ₱129.00 within Metro Manila.

Fill up your contact information below

HOW TO

Advance Order

BOODLEGALOS

1. Paki-fill up ang contact details completely!

2. Tatawagan ka agad kinabukasan to get recipient list and date of dispatch.

3. Kahit 3, 5, 10 or 20+ Boodle Bilaos pa yan, kami na bahala sa Christmas cards at booking!

4. Huwag kalimutan na may promo na 10+1 at fixed delivery rates mula ₱29.00 - ₱129.00 in Metro Manila.

Fill up your contact info below

HOW TO

Advance Order

BOODLEGALOS

1. Paki-fill up ang contact details completely!

2. Tatawagan ka agad kinabukasan to get recipient list and date of dispatch.

3. Kahit 3, 5, 10 or 20+ Boodle Bilaos pa yan, kami na bahala sa Christmas cards at booking!

4. Huwag kalimutan na may promo na 10+1 at fixed delivery rates mula ₱29.00 - ₱129.00 within Metro Manila.

Fill up your contact information below